Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurensning – opprydding

Regjeringen arbeider for rene havne- og fjordområder. Det skal settes i gang opprydning av forurenset sjøbunn i Horten. Arbeidet vil strekke seg over en to-tre års periode, og den samlede statlige støtten er beregnet til inntil 90 millioner kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til formålet i 2019.