Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillige organisasjoner – beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak

Finansdepartementet utreder fortsatt mulige løsninger for beregning av beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsplikt for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Dagens praksis kan videreføres inntil utredningene er gjennomført.

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 26