Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivilligsentraler

Tilskudd til frivilligsentraler er fra 2017 overført til kommunene. I en overgangsperiode på fire år fordeles tilskuddsmidlene til frivilligsentraler særskilt innenfor rammetilskuddet til kommunene, kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd, tabell C-K.

For 2019 foreslås en bevilgning på 187,4 millioner kroner, en økning på 12,5 millioner kroner fra 2018.