Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gaver til frivillige organisasjoner

Det foreslås at fradraget for gaver til frivillige organisasjoner holdes uendret på 40 000 kroner.

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5