Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gebyrer

Regjeringen foreslår å redusere gebyrer på rettsområdet med 77 millioner kroner bokført i 2019.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 15, og Prop. 1 S (2018−2019), Justis- og beredskapsdepartementet.