Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Geologisk kartlegging

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til geologisk kartlegging av kontinentalsokkelen med 50 millioner kroner. Økningen skal gå til innsamling av 3D-seismikk over en stor grenseoverskridende struktur på delelinjen mot Russland. Kartleggingen vil skje i regi av Oljedirektoratet.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), programkategori 18.10.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet