Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grunnrenteskatter

I Skattemeldingen varslet regjeringen at provenyet fra grunnrentenæringene ikke skal reduseres når selskapsskatten settes videre ned. Finanskomiteens flertall støttet dette ved behandlingen av skattemeldingen.

For vannkraftverk foreslår regjeringen å øke grunnrenteskattesatsen med 1,3 prosentenheter, til 37,0 prosent.

For petroleumsvirksomheten foreslår regjeringen å øke særskattesatsen med én prosentenhet til 56 prosent, samtidig som friinntektssatsen reduseres fra 5,3 til 5,2 prosent. Samlet marginalskatt og fradragsverdien av friinntekten holdes da uendret.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 3.2

Se også Skatt på alminnelig inntekt.