Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

IKT-forskning – Muliggjørende og industrielle teknologier

I 2019 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til den langsiktige prioriteringen Muliggjørende og industrielle teknologier  i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med totalt 221 millioner kroner:

  • 65 millioner kroner til forskning på muliggjørende teknologier over Kunnskapsdepartementets budsjett
  • 10 millioner kroner til IKTPLUSS-programmet i Forskningsrådet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett
  • 10 millioner kroner til oppfølging av DIGITAL21-strategien over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett
  • 10 millioner kroner til Pilot-T-ordningen i Forskningsrådet over Samferdselsdepartementets budsjett
  • 126 millioner kroner til videreføring og opptrapping av tildelte studieplasser i perioden 2015-2018.

95 av de 221 millionene kronene er en del av opptrappingsplanen på teknologi, «Teknologiløftet», i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Muliggjørende teknologier er grunnleggende teknologier som brukes til utvikling av nye løsninger, produkter og prosesser på mange anvendelsesområder.