Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

IKT-sikkerhet – hybride trusler og cybertrusler

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 25 millioner kroner i 2019 til arbeidet mot hybride trusler og cybertrusler. Tiltaket skal øke PSTs kapasitet i det digitale rom til å avdekke, forhindre, håndtere og etterforske de mest alvorlige forsøkene på spionasje, sabotasje og påvirkning.

Se også egen pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet