Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Idrettsfond

Skattereglene for idrettsfond må forbedres, og Skattedirektoratet har fått i oppdrag å sende forslag på høring.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 25