Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon i offentlig sektor

Regjeringen foreslår å styrke stimuleringsordningen for innovasjon i offentlig sektor (StimuLab) med 10 millioner kroner i 2019. Ordningen får en ramme på 20 millioner kroner og skal bidra til mer effektive og brukerrettede tjenester.

Formålet er en bedre og mer effektiv offentlig sektor, med mer relevante, treffsikre og samordnede tiltak for brukerne. StimuLab skal gjennom tilskudd og faglig veiledning til enkeltprosjekter øke innovasjonskapasiteten og kompetansen samt bidra til kunnskapsutvikling, erfaringsspredning og brukerorientert nyskaping og samordning i virksomheter i stat og kommuner.