Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår å øke rammen for Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 300 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Det vil gi Innovasjon Norge mulighet til å utnytte nye samarbeidsavtaler med Det europeiske investeringsfondet (EIF), finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Samarbeidet innebærer at EIF deler risiko med Innovasjon Norge, slik at de kan øke lånetilgangen til innovative prosjekter i næringslivet.

Innovasjonslån er i hovedsak et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, og er ikke begrenset til bestemte formål. Bedrifter kan søke finansiering til lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter, der bedriften ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet.