Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Insentivordning for film- og serieproduksjoner

Bevilgningen til insentivordningen foreslås økt med 10 millioner kroner, til totalt 71,3 millioner kroner.