Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – Områdesatsing

Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til å styrke områdesatsinger i Oslo sør og Oslo indre øst. Satsingene skal styrke arbeidet på områdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning og sysselsetting.

Regjeringen foreslår også å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt. I tillegg foreslås 9 millioner kroner til styrking av arbeidet med å rekruttere flere barn til barnehagene i utsatte byområder.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet