Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – Introduksjonsprogrammet

Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til utvikling av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Det skal styrke arbeidet med å etablere et introduksjonsprogram som er mer målrettet og har bedre kvalitet enn dagens tilbud.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 16 millioner kroner til å styrke kompetanse for lærere i norskopplæringen i 2019. Styrkingen skal bidra til å heve kvaliteten i opplæringen.