Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – Jobbsjansen

Regjeringen foreslår å styrke Jobbsjansen med 50,3 millioner kroner i 2019.

Bevilgningen til Jobbsjansen del B, som skal gi innvandrerungdom med kort botid mer grunnskoleopplæring slik at de har bedre forutsetning til å fullføre videregående opplæring, blir doblet fra 35 millioner kroner til 70 millioner kroner. Et eksempel på tiltak er kombinasjonsklasser.

Jobbsjansen del A, som er tilskudd til prosjekter for innvandrerkvinner for å styrke tilbudet til kvinner utenfor arbeidslivet, skal styrkes med 15,3 millioner kroner.