Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – Kommunale integreringstiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Dette skal skje gjennom tilskuddordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak (tidligere ordningen med kommunale utviklingsmidler).