Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integreringsløft

Regjeringen vil gjennomføre et integreringsløft, slik at flere innvandrere deltar i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Regjeringen vil legge frem en integreringsstrategi mot slutten av 2018.

Samlet sett prioriterer regjeringen om lag 420 millioner kroner til målrettede tiltak som vil bidra til bedre integrering.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet