Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonale operasjoner

Norge vil også i 2019 ta sin del av det internasjonale ansvaret gjennom å bidra med relevante og etterspurte bidrag til internasjonale operasjoner. Følgende vil utgjøre hovedtyngden av norsk internasjonal innsats i 2019:

  • Norske bidrag til koalisjonen mot ISIL i Irak videreføres.
  • Norge viderefører deltakelsen til NATOs operasjon i Afghanistan. Hovedvekten for norsk innsats vil fortsatt være opplæring og mentorering av den afghanske spesialpolitienheten CRU.
  • Norge vil videreføre støtte til NATOs beroligelsestiltak i Øst-Europa (Enhanced Forward Presence) og delta i alliansens stående maritime styrker.
  • Norge vil fortsatt delta i FNs fredsoperasjoner. Hovedvekten vil være fokusert på operasjonene i Mali og i Sør-Sudan.

For 2019 meldes det inn flere norske bidrag til NATOs reaksjonsstyrker (NATO Response Force) både på land- og sjøsiden. Hovedbidraget vil være en mekanisert bataljonsstridsgruppe med støtteelementer.