Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Regjeringen foreslår en økning på 600 000 kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), til totalt 5,7 millioner kroner. Økningen kan brukes til drift av ISFI og tilskudd til samiske audiovisuelle produksjoner.

Formålet er å gi ISFI en bedre driftssituasjon, slik at virksomheten kan videreføre og øke satsingen på produksjon av samiske audiovisuelle verk.