Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser (sykehjem og omsorgsboliger)

Regjeringen legger til rette for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser i forslaget til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Tilskuddet foreslås splittet på to poster. Én post foreslås benyttet til netto tilvekst av plasser og én post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet