Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skogsatsingen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klima- og skogsatsingen med 200 millioner kroner, til 3,2 milliarder kroner i 2019. Bevilgningsøkningen skal finansiere et treårig prosjekt for økt datatilgang og åpenhet for å stoppe avskoging.

I tråd med regjeringens og Stortingets føringer for klima- og skoginitiativet er det inngått avtaler som helt eller delvis omfatter betaling for verifiserte utslippsreduksjoner.

 I 2019 legger regjeringen opp til at Norge betaler for om lag 30 millioner tonn CO2 i utslippsreduksjoner i flere søramerikanske land og Indonesia.

I 2019 vil klima- og skoginitiativet fortsette arbeidet for bærekraftig utvikling og redusert avskoging i partnerlandene.