Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima, miljø og hav i utviklingspolitikken

Klimaendringer truer bærekraftig utvikling over hele verden. For å bidra til renere hav og reduserte utslipp vil regjeringen øke bistanden til klima, miljø og hav med 674 millioner kroner i 2019, inkludert 200 millioner kroner til klima- og skogsatsingen under Klima- og miljødepartementet. Totalt foreslår regjeringen 4,8 milliarder kroner til formålet i 2019.

Regjeringen har lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og foreslår i budsjettet for 2019 å trappe opp innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner kroner sammenlignet med 2018.

Regjeringen har i 2018 tatt initiativ til å opprette et høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi bestående av stats- og regjeringssjefer fra en rekke havnasjoner. Panelet skal utrede hvordan verdenshavene kan skape større verdier fremover gjennom beskyttelse av miljøet. Arbeidet skal bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

Les mer i pressemelding fra Utenriksdepartementet