Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunale skattører

De kommunale skattørene for personlig skattytere reduseres med 0,25 prosentenheter til 11,55 prosent fra 2018 til 2019. De fylkeskommunale skattørene reduseres med 0,05 prosentenheter til 2,60 prosent i 2019. Skattesatsen på fellesskatt for personlig skattytere reduseres med 0,70 prosentenhet, fra 8,55 prosent i 2017 til 7,55 prosent i 2018.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 5.8