Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over sju år.

Endringene vil gi næringslivet skattelettelser, men tilsvarende redusert eiendomsskatt til kommunene. I 2019 foreslås 71 millioner kroner til å kompensere kommuner som får lavere inntekter som følge av lovendringene.

Etter at de berørte anleggene er taksert på nytt og kommunene har informasjon om hvordan lovendringene vil slå ut for dem økonomisk, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlegge de kommunevise utslagene og fordele kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med en omtale av dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.