Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansereformen "Lære hele livet"

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform for at ingen arbeidstakere skal falle ut av arbeidslivet fordi de mangler riktig kompetanse. Regjeringen foreslår totalt om lag 130 millioner kroner til tiltak knyttet til reformen i 2019-budsjettet.

Det skal blant annet gå til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud innenfor digital kompetanse og bransjeprogram rettet mot bransjer med spesielle kompetanseutfordringer.

Regjeringen foreslår også å utvide forsøkene med modulbasert opplæring for voksne, både på grunnskolenivå, inkludert norsk og samfunnskunnskap, og i fag- og yrkesopplæring til også å gjelde helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk.

Regjeringen vil i tillegg styrke Kompetansepluss-ordningen, slik at flere arbeidstakere kan få opplæring i grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og muntlig norsk. Regjeringen vil også forbedre utdanningsstøtten for voksne som tar videregående opplæring.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet