Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorg – bøtetjeneste

Bøtetjeneste er en alternativ straffe­gjennom­føring for dem som skal gjennomføre subsidiær fengselsstraff. Regjeringen iverksatte bøte­tjeneste som et prøveprosjekt i Troms i 2014.

Erfaringene fra prøveprosjektet er gode. Regjeringen vil derfor utvide ordningen til resten av landet.