Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunnskapsbanken

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner i 2019, til nærmere 862 millioner kroner. En betydelig andel av økningen skal brukes til å trappe opp skattebistanden gjennom kompetanseoverføringsprogrammet «Skatt for utvikling».

Norsk ekspertise er etterspurt av utviklingsland, for eksempel innen forvaltning av naturressurser og skattesystemer.

Kunnskapsbanken i Norad bidrar til faglig samarbeid og kunnskapsdeling på områder hvor Norge har særskilt kompetanse.

Les mer i pressemelding fra Utenriksdepartementet