Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunstnerstipender

Regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.

I statsbudsjettet for 2019 foreslås en økning i bevilgningen til langvarige kunstnerstipend med 5,3 millioner kroner. Med denne økningen vil det årlige beløpet for de langvarige stipendene komme opp på samme nivå som arbeidsstipendene, med 268 222 kroner i 2019.

Regjeringen foreslår å tildele nye statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland. Stipendene er nå på 442 400 kroner per år.

Statsstipendier gis etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet og tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder ved fylte 67 år.