Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning – fiskerihavner

Som en del av regionreformen overføres ansvaret for fiskerihavnene til de nye fylkesregionene i 2020. For å sikre kontinuitet i planleggingen av fiskerihavneprosjekter er det foreslått å bevilge 10 millioner kroner til ferdigprosjektering av fylkeskommunale eller kommunale fiskerihavnetiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Midlene er rettet mot fylkeskommuner og kommuner, og kan tildeles etter søknad.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 vedtok Stortinget at Samferdselsdepartementet kan inngå avtaler om forskuttering av fiskerihavne- og farledsprosjekter innenfor en ramme på 350 millioner kroner ut over gitt bevilgning, jamfør Innst. 2 S (2017–2018). Ni av 20 fiskerihavnrelaterte prosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2029 har søkt på ordningen.

Fiskerihavnprosjektene Breivikbotn fiskerihavn i Finnmark og Gjerdsvika fiskerihavn i Møre og Romsdal ferdigstilles i 2019. Videre foreslår regjeringen å bevilge 32 millioner kroner til tilskudd til fiskerihavneanlegg.