Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til kystforvaltning. Midlene vil Kystverket blant annet bruke til investeringer i havne- og farledsprosjekter og navigasjonsinfrastruktur. Farledsprosjekter i Ålesund i Møre og Romsdal og i Vannavalen i Troms starter opp. I tillegg foreslås det å bevilge midler til vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur, drift av lostjenesten og til beredskap mot akutt forurensning. Arbeidet med effektivisering av lostjenesten fortsetter og tilskuddsordningen som skal stimulere til overføring av gods fra veg til sjø videreføres.

Det foreslås å bevilge 30 millioner kroner til å prosjektere og lyse ut anbud på tildekking av utbåtvraket U-864 og forurenset havbunn ved vraket. Det tas sikte på at tildekkingen ferdigstilles sommeren 2020.

Av rammen på 2,7 milliarder kroner foreslår regjeringen å bevilge 59,6 millioner kroner til Samfunnet Jan Mayen, herunder 5,1 millioner kroner til prosjektering av nytt hovedbygg på øya, og det foreslås å bevilge 27,3 millioner kroner til Senter for oljevern og marint miljø, som ble opprettet i 2018.