Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystjegerkommandoen

Regjeringen har i tråd med Stortingets føringer vurdert hvordan Kystjegerkommandoens kapasiteter bør utvikles for å være mest mulig relevant i fremtiden. Basert på forsvarssjefens militærfaglige anbefaling videreføres Kystjegerkommandoen som en del av Sjøforsvaret på Trondenes.

Kystjegerkommandoens dimensjonerende oppgaver og kapasiteter skal på sikt utvikles mot å gjennomføre bordingsoperasjoner, langtrekkende informasjonsinnhenting og målanvisning ved bruk av ubemannede og autonome systemer. Kystjegerkommandoen vil i tillegg utvikles med en kapasitet som dekker et viktig behov for spesialstyrkene.