Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lån til sykehusinvesteringer

Regjeringen foreslår å bevilge 495 millioner kroner i økt lån og tilskudd til investeringsprosjekter i sykehus i 2019 sammenlignet med saldert budsjett for 2018:

  • 118 millioner kroner i lån til nytt sykehus i Narvik. Prosjektet har en låneramme på 1 716 millioner kroner.
  • 38 millioner kroner i lån til nytt sykehus i Hammerfest, inklusive universitetsarealer. Prosjektet har en låneramme på 1 893 millioner kroner, hvor universitetsdelen utgjør 200 millioner kroner.
  • 209,7 millioner kroner i lån og tilskudd til protonsenter på Radiumhospitalet.
  • 129,5 millioner kroner i lån og tilskudd til protonsenter på Haukeland.

Regjeringen foreslår å utvide lånerammen til nytt sykehus i Stavanger knyttet til universitetsarealer med 53 millioner kroner. Lånet utbetales fra 2020.

Bevilgningen til byggeprosjekter øker med i alt 2,7 milliarder kroner: 495 millioner kroner er lån til nye byggeprosjekter sammenliknet med saldert budsjett, 465 millioner kroner er lån til Helseplattformen, og 1,7 milliarder kroner er utbetaling på tidligere gitte lånerammer.