Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Regjeringen har lagt frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og følger opp denne med å foreslå om lag 1,2 milliarder kroner i økte bevilgninger i 2019. Om lag 550 millioner kroner av dette er forskningssatsinger, 210 millioner er økte bevilgninger innen høyere utdanning og om lag 400 millioner kroner er knyttet til bygg i universitets- og høyskolesektoren, der økte bevilgninger til Livsvitenskapsbyggprosjektet utgjør om lag 350 millioner kroner.

I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner, på totalt 1,5 milliarder kroner over 4 år:

  • Teknologiløft - 800 millioner kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet – 450 millioner kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning – 250 millioner kroner.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet