Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Langtidsplanen for forsvarssektoren 2017–2020

Langtidsplanen for 2017–2020 innebærer en målbevisst prioritering av forsvar og sikkerhet gjennom fireårsperioden 2017–2020, og også videre i et 20-årsperspektiv.

I 2017 økte bevilgningen til LTP-formål med 1,5 milliarder 2019-kroner.

I 2018 økte bevilgningen til LTP-formål med 2,5 milliarder kroner.

I 2019 følges dette løftet opp med et forslag om å styrke forsvarssektoren med ytterligere 2,8 milliarder kroner, for å nå målene i langtidsplanen med de besluttede ambisjonsøkningene knyttet til landmakten, forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøyer og implementering av ny sikkerhetslov.