Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lempning av krav

Det foreslås at adgangen til å gi betalingsutsettelse og nedsettelse (lempning) av krav som innkreves av Skatteetaten og de kommunale skatteoppkreverne, utvides.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 22