Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom.

For å støtte og bistå kommunene i gjennomføring av eldrereformen, foreslår regjeringen 48 millioner kroner til arbeidet.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet