Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Likestilling – Jenter og teknologi

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Jenter og teknologi med én million kroner, til 3,5 millioner kroner. Målet med prosjektet er å øke andelen jenter i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

Se også Barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon.