Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Likestilling – kvinnelige toppledere i næringslivet

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til tiltak som kan bidra til å øke andelen kvinnelige toppledere i næringslivet.

Se også fagproposisjonene fra Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.