Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Litteratur/ Bokåret 2019

Norge skal være hovedland under bokmessen Frankfurt i 2019, og med regjeringens forslag vil staten bidra med 30 millioner kroner fordelt over årene 2018 og 2019 til prosjektet. Samme beløp tildeles over spillemidlene til Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Bokåret 2019 i Norge. Videre foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til tiltak som fremmer leselyst og -glede blant barn og ungdom og 2 millioner kroner til formidling av samisk litteratur.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet