Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål. Fordelingen er som følger:

  • 717,4 millioner kroner til kjøp av flytransport.
  • 31,0 millioner kroner til driftstilskudd for ikke-statlige flyplasser.
  • 229,9 millioner kroner til Luftfartstilsynet. Dette inkluderer en økning på 4 millioner kroner til økt tilsyn med operatørene for ubemannet luftfart (droner).
  • 76,7 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.