Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftforsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Luftforsvaret på om lag 5,3 milliarder kroner.

I løpet av 2019 vil Forsvaret ha mottatt 15 F-35 som vil operere i Norge. Ytterligere sju fly er i bruk ved det internasjonale treningssenteret for F-35 i USA for å lære opp norsk personell.

NH90 innfases for bruk på kystvaktens helikopterbærende fartøyer, samtidig som plattformen gradvis integreres for bruk på fregattene.

Innfasingen av de nye redningshelikoptrene AW101 fortsetter på Sola.

Luftforsvarets skolesenter etableres på Værnes, og Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres på Madla, i samarbeid med Sjøforsvaret.