Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Regjeringen foreslår en bevilgning til Nasjonal sikkerhetsmyndighet på om lag 316 millioner kroner.

Etaten styrkes for å settes i stand til å implementere og starte utøvelsen av nye og utvidede oppgaver som sikkerhetsmyndighet i henhold til ny sikkerhetslov, inkludert for å forbedre kapasiteten til å gjennomføre inntrengingstester.

Oppfølgingen av langtidsplanen for forsvarssektoren 2017–2020 innebærer videre at Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal forbedre kapasiteten til å gjennomføre tilsyn med tekniske IKT-sikkerhetstiltak og videreutvikle kurssenter for forebyggende sikkerhet.