Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nasjonale kulturbygg

Regjeringen foreslår en bevilgning på 285,6 millioner kroner til Nasjonale kulturbygg i 2019, samt 771,7 millioner kroner i tilsagnsfullmakt til prosjekter som vil ferdigstilles i senere år.

Regjeringen foreslår å gi tilslutning til i alt 18 nye prosjekter i 2019. Prosjektene har god geografisk spredning, og alle anses for å være av stor betydning for de aktuelle institusjonene.

De foreslåtte nye prosjektene med tilhørende totalt statlig tilsagn er:

 • Østfoldmuseene, Nye Væveri av 1907 - fellesmagasin Halden: 9 millioner kroner
 • Norsk Folkemuseum, rehabilitering av Bybygg, fase 3: 10 millioner kroner
 • Anno museum, dokumentasjonssenter på Elverum: 90 millioner kroner
 • Mjøsmuseet, oppføring av gjenstandsmagasin: 4,4 millioner kroner
 • Lillehammer museum, utvikling av publikumsbygning ved Bjerkebæk: 1,2 millioner kroner
 • Valdresmusea, rehabilitering av utstillingslokalene til statens draktsamling: 2,2 millioner kroner
 • Telemark museum, nytt museumsbygg i Brekkeparken i Skien: 45 millioner kroner
 • Vinje kommune / Nynorsk kultursenter - Vinjesenteret - tilbygg: 8,4 millioner kroner
 • Sørlandets kunstmuseum, Kunstsiloen: 175 millioner kroner
 • Stavanger kommune, Nye Tou Scene, byggetrinn 2: 13,3 millioner kroner
 • Bymuseet i Bergen, oppgradering av resepsjonsarealer i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen: 1,6 millioner kroner
 • Hardanger og Voss museum, ny basisutstilling ved Voss folkemuseum: 4 millioner kroner
 • Sunnmøre museum, ombygging av Borgundgavlen: 3,9 millioner kroner
 • Kristiansund kommune, forprosjekt nytt opera- og kulturhus: 5 millioner kroner
 • Museene i Sør-Trøndelag, midler til rehabilitering av Ringve museum etter brann: 2 millioner kroner
 • Teaterhuset Avant Garden, Rosendal - scenekunsthuset i Trondheim: 7,5 millioner kroner
 • Helgeland museum, nytt museumsanlegg i Sjøgata i Mosjøen: 32,5 millioner kroner
 • Vadsø kommune/Varanger museum/Vadsø museum, ombygging av NRK-bygg til kvenmuseum: 43 millioner kroner.