Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nettoinntekter fra petroleums­virksomheten

Statens samlede nettoinntekter
(skatter og avgifter, Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og utbytte fra Equinor):

  • 2019: om lag 286 milliarder kroner
  • 2018: om lag 259 milliarder kroner

Oljeprisforutsetning:

  • 2019: 583 kroner/fat
  • 2018: 578 kroner/fat

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), programkategori 18.10.