Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å styrke tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen i nordområdene, blant annet gjennom:

  • ytterligere å øke Sjøforsvarets høye aktivitetsnivå i nord
  • å fortsette arbeidet med oppbygging av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger
  • å starte etableringen av en manøverenhet ved garnisonen i Porsanger
  • å øke Hærens øvingsvirksomhet i nord
  • å bemanne opp Artilleribataljonen i Brigade Nord for etablering av kampluftvern i Hæren
  • å videreføre en ubåt fast stasjonert ved Ramsund orlogsstasjon i tillegg til å videreføre tilstedeværelsen med ubåt i nord
  • å fortsette arbeidet med etableringen av Evenes flystasjon som hovedbase for nye maritime patruljefly og fremskutt base for et mindre antall kampfly
  • å øke treningsmengden for Heimevernet.