Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ny fylkesmannsstruktur

Fra 1. januar 2019 iverksettes ny fylkesmannsstruktur med ti embeter. Omleggingen skal underbygge regjeringens mål om en offentlig sektor som fremmer demokrati og rettssikkerhet og står for faglig integritet og effektivitet.

Det er et mål at større embeter gir styrket fagkompetanse som vil være viktig i oppgaveløsningen, og i utøvelsen av rollen som samordner av regional stat.