Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen foreslår å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for næringsdrivende til 7 prosent av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G.

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 5.3