Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Protonsenter

Lån og tilskudd til protonsenter på Radiumhospitalet i Oslo og Haukeland i Bergen ble vedtatt i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Prosjektene har en låne- og tilskuddsramme på henholdsvis 1 891 og 1 296 millioner 2018-kroner.