Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Refusjon

Det foreslås at fristen for å søke refusjon av for mye trukket skatt i den nye kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere skal være tre år fra utløpet av det året skatten er fastsatt for.

Det vises til omtale i Prop 1. LS (2018-2019), kapittel 21